С 1 января 2020 года вводится всеобщее декларирование

ДГД по ЗКО сообщает для сведения налогоплательщиков, что с 01 января 2020 года вводится всеобщее декларирование.

 Целью перехода к всеобщему декларированию является создание системы эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями.

 Декларацию обязаны представлять следующие лица: все совершеннолетние граждане Республики Казахстан, оралманы и лица, имеющие вид на жительство, иностранцы или лица без гражданстванесовершеннолетние лица — при наличии зарегистрированного на них имущества или получении ими доходов;

 Физическими лицами в 2020 году будут представляться декларации об активах и обязательствах, в которых необходимо указывать имущество, которое находится на праве собственности, в том числе квартиры, машины, вклады в банках и так далее, а также обязательства физического лица по состоянию на 31 декабря 2019 года.

 Лица, которые получают в течение года только заработную плату, пенсию, стипендию и не получают другие доходы или ими не продавалось имущество, будут представлять краткую декларацию на одном листе с нулевыми показателями.

 Если же физические лица помимо вышеуказанных доходов получат другие доходы, либо приобретут имущество, ценные бумаги или финансовые активы, то они должны будут представить подробную развернутую декларацию.

 Для электронной сдачи декларации необходима будет электронная цифровая подпись.

ДГД по ЗКО 

2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап жалпыға ортақ декларациялау бірыңғай енгізіледі

 БҚО облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті Қазақстан Республикасында 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап жалпыға ортақ декларациялау енгізілетінін хабарлайды.

 Жалпыға бірдей декларациялауға көшудің мақсаты көлеңкелі экономикамен және сыбайлас жемқорлықпен күрес үшін жеке тұлғалардың табыстары мен мүлкіне тиімді бақылау жүйесін құру болып табылады.

 Декларацияны мынадай адамдар ұсынуға міндетті: Қазақстанның барлық кәмелетке толған азаматтары, оралмандар және тұруға ықтиярхаты бар адамдар, шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ адамдар, кәмелетке толмаған тұлғалар — оларға тіркелген мүлік болған немесе олар кіріс алған кезде;

 Азаматтар 2020 жылы активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын болады, онда меншік құқығындағы мүлікті, соның ішінде пәтерлерді, машиналарды, банктердегі салымдары туралы мәліметтерді жеке тұлғаның 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша көрсету қажет.

 Кейіннен халық жыл сайын кірістер, сатып алған мүлік туралы декларацияны тапсыратын болады. Бұл ретте жыл ішінде еңбекақы, зейнетақы, стипендия алған және басқа кірістерді алмаған немесе мүлігін сатпаған тұлғалар бір парақтағы қысқаша декларацияны нөлдік көрсеткішпен тапсыратын болады.

 Егер кірістер алынған жағдайда толық декларация ұсынылады.

 Декларацияны электронды тапсыру үшін электронды-сандық қолтаңба қажет.

БҚО бойынша МКД

 

21 февраля 2019, 12:45

Источник, интернет-ресурс:

https://www.zakon.kz/4958961-s-1-yanvarya-2020-goda-vvoditsya.html 

Автор: Айжан Ержанова