01.01.2019 жылы күшіне енген Салық кодексіне енгізілген түзетулерге сәйкес өсімпұлдарды және айыппұлдарды есептен шығару тәртібі.

25.12.2017 жылғы Салық кодексіне 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылымы мен көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 210-VI Заңына қосымша өзгерістер енгізілді.

2018 жылғы 1 қазаннан 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі мерзімде бюджетке төленген салық берешегі, 2018 жылғы 1 қазандағы жеке шотқа аударылған берешек сомасы салық берешегі деп танылмайды және төлемге жатпайды, сондай-ақ есептен шығарылған заңның 57-1-баппен толықтырылған

— 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша салық төлеушінің жеке шоты бойынша төленген өсімпұлдардың сомасы, сондай-ақ салық берешегінің сомасы 2018 жылдың 1 қазаннан бастап төленген күнді қоса есептеледі. Сонымен бірге, салық берешегіннің сомасы төленген жағдайда бюджетке төленетін салық және басқа да міндетті төлемдер негізінде өсімпұл сомасы есептен шығарылады.

— Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сəйкес айыппұл сомасы салық салу саласындағы құқық бұзушылықтары үшін салық берешегі төленгені бойынша 2018 жылдың 1 қазанға жағдайға сай салықты жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер салық төлеушінің жеке шотынана беріледі.

Сонымен қатар ерекше назар аудара кетсек, осы баптың ережелері 2018 жылғы 1 қазан жағдайына сәйкес, ірі салық төлеушілер бақылайтын салық төлеушілерге немесе акцизделетін тауарларды өндіруді жүзеге асыратын, жер қойнауын пайдалануды жүзеге асыратын салық төлеушілерге және және жеке тұлғаларға қолданылмайды (жер қойнауын пайдаланушылардан басқа, тек қана шығаруға құқығы бар жерасты сулары, емдік балшық) (жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медианы қоспағанда).

Автор: Жасулан Мантаев