Гульфира

Кондрашова

Казір зейнеткер

Арнайы тағы -кеден қызметінің майоры

Телефон

Мобильный телефон

E-Mail: gulfira@nalogikz.kz

Ветеран органов государственных доходов