Электрондық сауданың артықшылықтары
Размещено: 17 августа 2018 18:47 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 9
Электрондық сауданың артықшылықтарыТауарлармен электрондық сауда жасайтын салық төлеушілер үшін Салық кодексімен 2018 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, интернет-сауданы қолдау мақсатында, корпоративтік табыс салығы мен жеке табыс салығына жаңа жеңілдіктер қарастырылды.Интернет арқылы сауда жасаушылар (тауарлармен электрондық сауда) – бір мезгілде мынадай шарттарды сақтаған кезде:- тауарларды өткізу жөніндегі мәмілелерді ресімдеу электрондық нысанда жүзеге асырылса;- тауарлар үшін ақы төлеу қолма-қол емес төлеммен жүргізілсе;-тауарларды сатып алушыға (алушыға) жеткізетін өз қызметі болса, не жүктерді тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтерді, курьерлік немесе пошталық қызметті жүзеге асыратын тұлғалармен келісім-шарттары болса корпоративтік табыс салығы мен жеке табыс салығын төлеуден босатылады.Сонымен қатар, жеңілдіктер тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асырудан түсетін кірістер жылдық жиынтық кірістің кемінде 90% құраған жағдайда қолданылады. Осы шарттар сақталмаған кезде салық…

Преимущества электронной торговли
Размещено: 17 августа 2018 18:46 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 7
Преимущества электронной торговли     Для налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю товарами через интернет, Налоговым кодексом предусмотрены налоговые льготы по корпоративному подоходному налогу и индивидуальному подоходному налогу.То есть, лица, торгующие через Интернет, будут освобождены от уплаты корпоративного подоходного (индивидуального подоходного) налога, при соблюдении следующих условий:-оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронном виде;- оплата за товары производится безналичным платежом;- наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю), либо наличие договоров с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую и (или) почтовую деятельность;Также доходы от осуществления электронной торговли товарами должен составлять не менее 90% совокупного годового дохода. При несоблюдении данных условии налогоплательщик не вправе применять налоговых льгот.Кроме того, Налоговым кодексом предусмотрено снижение…

«День открытых дверей» проходит в столичных органах государственных доходов
Размещено: 17 августа 2018 18:14 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 9
«День открытых дверей» проходит в столичных органах государственных доходов16 августа 2018 года во всех районных управлениях государственных доходов по городу Астана в рамках освещения реализации Послания Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» и Плана нации – «100 конкретных шагов» проведены «Дни открытых дверей» для налогоплательщиков по разъяснению норм налогового законодательства.В рамках мероприятия были проконсультированы 95 налогоплательщиков.Наиболее часто задавались вопросы:-    О преимуществах электронной торговли и об отдельных видах деятельности;-    О регистрации налогоплательщиков по НДС;-    О возникающих обязательствах при ввозе товров стран таможенного союза.Напомним, что еженедельно по четвергам во всех органах государственных доходов по г.Астана независимо от места регистрации…

Елорданың мемлекеттік кірістер органдарында «Ашық есік күні» өтуде
Размещено: 17 августа 2018 18:12 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 7
Елорданың мемлекеттік кірістер органдарында «Ашық есік күні» өтуде2018 жылдың 16 тамызы күні Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің аудандық Мемлекеттік кірістер басқармаларында Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтардағы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауының және «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының іске асырылуын жария ету шеңберінде салық заңнамаларын түсіндіру бойынша салық төлеушілерге арналған «Ашық есік күні» өткізілді.Іс-шараға барысында 95 салық төлеушіге түсіндіру жұмыстары жүргізілді.Салық төлеушілер тарапынан келесідей сұрақтар жиі қойылды:-    Электрондық сауданың артықшылықтары және жекелеген қызмет түрлері;-    Қосылған құн салығы бойынша салық төлеушіні тіркеу;-    Кеден одағы елдерінен тауар алған кездегі туындайтын салықтық міндеттемелер.Естеріңізге салсақ, әр аптаның бейсенбі…

Новый Налоговый кодекс Республики Казахстан усилил защищенность налогоплательщиков
Размещено: 13 августа 2018 15:29 Комментариев: 0 Категория: Казахстанская практика Просмотров: 75
Новый Налоговый кодекс внес существенное нормативное усиление защищенности налогоплательщиков…

Кто онлайн